Xây Dựng Dân Dụng

Dự án CityLand Park Hills

Dự án CityLand Park Hills

Khởi công: từ 12/2018

Tiến độ: Đang thi công

Dự án Việt Đức Complex

Dự án Việt Đức Complex

Tổng thầu thi công xây lắp

Khởi công: 12/2015

 

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Khởi công: 08/2002

Hoàn thành: 09/2003

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Khởi công: 06/2011

Hoàn thành: 07/2002

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tây

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tây

Khởi công: 03/2002

Hoàn thành: 08/2002

Công an Thành phố Hà Nội

Công an Thành phố Hà Nội

Khởi công: 12/2002

Hoàn thành: 08/2003

Tòa án Nhân dân Tỉnh Hòa Bình

Tòa án Nhân dân Tỉnh Hòa Bình

1/ Bắt đầu từ: 12/2003 đến: 07/2004

2/ Bắt đầu từ: 12/2004 đến: 07/2005

Liên đoàn Lao động Tỉnh Vĩnh Phúc

Liên đoàn Lao động Tỉnh Vĩnh Phúc

Khởi công: 12/2003

Hoàn thành: 10/2004

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức