Khách sạn Công Đoàn Mộc Châu

Khách sạn Công Đoàn Mộc Châu

Khởi công: 04/2002

Hoàn thành: 06/2002

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Khởi công: 1997

Hoàn thành: 1998

Cục Thống kê Vĩnh Phúc

Cục Thống kê Vĩnh Phúc

Khởi công: 10/2008

Hoàn thành: 07/2009

Cục Thống kê Lạng Sơn

Cục Thống kê Lạng Sơn

Khởi công: 08/2006

Hoàn thành: 02/2007

Cục Thống kê Nam Định

Cục Thống kê Nam Định

Khởi công: 10/2004

Hoàn thành: 05/2005

Cục Thống kê Hòa Bình

Cục Thống kê Hòa Bình

Khởi công: 10/2002

Hoàn thành: 06/2003

Cục Thống kê Hải Dương

Cục Thống kê Hải Dương

Khởi công: 09/2001

Hoàn thành: 06/2002

Cục Thống kê Quảng Ninh

Cục Thống kê Quảng Ninh

Khởi công: 10/2000

Hoàn thành: 05/2001