Công an Thành phố Hà Nội

Công an Thành phố Hà Nội

Khởi công: 12/2002

Hoàn thành: 08/2003

Tòa án Nhân dân Tỉnh Hòa Bình

Tòa án Nhân dân Tỉnh Hòa Bình

1/ Bắt đầu từ: 12/2003 đến: 07/2004

2/ Bắt đầu từ: 12/2004 đến: 07/2005

Liên đoàn Lao động Tỉnh Vĩnh Phúc

Liên đoàn Lao động Tỉnh Vĩnh Phúc

Khởi công: 12/2003

Hoàn thành: 10/2004

Công an Tỉnh Thái Nguyên

Công an Tỉnh Thái Nguyên

1/ Bắt đầu từ: 10/2005 đến: 12/2006

2/ Bắt đầu từ: 09/2007 đến: 04/2008

Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE

Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE

Thi công Trụ sở Văn phòng và Phá dỡ công trình cũ Dự án: Viet Duc Complex

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình
Liên minh Hợp tác xã Hà Nội

Liên minh Hợp tác xã Hà Nội

Khởi công: 01/2007

Hoàn công: 10/2007

Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu

Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu

1/ Xây dựng nhà xưởng phân xưởng...

2/ Tòa nhà Văn phòng; Hạ tầng.....