Công an Tỉnh Thái Nguyên

Công an Tỉnh Thái Nguyên

1/ Bắt đầu từ: 10/2005 đến: 12/2006

2/ Bắt đầu từ: 09/2007 đến: 04/2008

Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE

Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE

Thi công Trụ sở Văn phòng và Phá dỡ công trình cũ Dự án: Viet Duc Complex

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình
Liên minh Hợp tác xã Hà Nội

Liên minh Hợp tác xã Hà Nội

Khởi công: 01/2007

Hoàn công: 10/2007

Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu

Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu

1/ Xây dựng nhà xưởng phân xưởng...

2/ Tòa nhà Văn phòng; Hạ tầng.....

Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

Khởi công: 04/2007

Hoàn thành: 11/2007

Công ty TNHH MTV Bánh kẹo ANKO

Công ty TNHH MTV Bánh kẹo ANKO

Khởi công: 04/2007

Hoàn thành: 03/2009

Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình

Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình

Khởi công: 11/2007

Hoàn thành: 02/2008