Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Công trình: Nhà kỹ thuật viễn thông - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Công an

Quy mô: Nhà khung Bê tông Cốt thép 6 tầng

Giá trị: 4,437 tỷ đồng

Địa điểm: Cầu Giấy - Hà Nội

Dự án khác

Dự án Việt Đức Complex

Dự án Việt Đức Complex

Tổng thầu thi công xây lắp

Khởi công: 12/2015

 

Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội

Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội

Khởi công: 07/2016

Hoàn thành: 11/2016

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Khởi công: 06/2011

Hoàn thành: 07/2002

Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức