Bộ Máy Quản Lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Vũ Hồ Việt

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT

- Ngày sinh: 03/03/1960 tại Phú Thọ

2. Ông Lê Quốc Tuấn

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty

- Ngày sinh: 21/02/1960, tại Hà Nội.

3. Ông Hồ Tường Anh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty - Giám đốc Xí nghiệp Bê tông C45

- Ngày sinh: 17/04/1959, tại Hải Phòng.

4. Ông Đào Hồng Thanh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 04

- Ngày sinh: 08/04/1964, tại Nam Định.

5. Bà Đinh Thị Huyền Trang 

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty

- Ngày sinh: 26/03/1952, tại Hà Nội.

 

BAN KIỂM SOÁT

Bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thực - Ủy viên

Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Ủy viên

 

BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Ông Lê Quốc Tuấn

Phó Giám đốc: Ông Hồ Tường Anh

Phó Giám đốc: Ông Đinh Vạn Chính

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Lê Trung

Kế toán trưởng: Bà Đinh Thị Huyền Trang

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức