Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

1/ Bắt đầu từ: 10/2009 đến: 07/2010

2/ Bắt đầu từ: 11/2009 đến: 03/2011

Công ty Cổ phần Telin-Vạn Hương

Công ty Cổ phần Telin-Vạn Hương

Khởi công: 10/2009

Hoàn thành: 07/2010

Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hòa Bình

Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hòa Bình

Khởi công: 11/2009

Hoàn thành: 11/2010

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Hưng

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Hưng

Khởi công: 12/2009

Hoàn thành: 07/2010

Trụ sở UBND Phường Đại Kim

Trụ sở UBND Phường Đại Kim

Khởi công: 12/2013

Hoàn thành: 10/2014

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Khởi công: 09/2014

Hoàn thành: 03/2015

Trung tâm Sản xuất Chương trình Truyền hình Quốc Hội Việt Nam
Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội

Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội

Khởi công: 07/2016

Hoàn thành: 11/2016