Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

Khởi công: 04/2007

Hoàn thành: 11/2007

Công ty TNHH MTV Bánh kẹo ANKO

Công ty TNHH MTV Bánh kẹo ANKO

Khởi công: 04/2007

Hoàn thành: 03/2009

Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình

Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình

Khởi công: 11/2007

Hoàn thành: 02/2008

Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

1/ Bắt đầu từ: 10/2009 đến: 07/2010

2/ Bắt đầu từ: 11/2009 đến: 03/2011

Công ty Cổ phần Telin-Vạn Hương

Công ty Cổ phần Telin-Vạn Hương

Khởi công: 10/2009

Hoàn thành: 07/2010

Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hòa Bình

Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hòa Bình

Khởi công: 11/2009

Hoàn thành: 11/2010

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Hưng

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Hưng

Khởi công: 12/2009

Hoàn thành: 07/2010

Trụ sở UBND Phường Đại Kim

Trụ sở UBND Phường Đại Kim

Khởi công: 12/2013

Hoàn thành: 10/2014