Tin Tức Đoàn Thể

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

16/05/2017

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức