LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2017

Sáng ngày 01/11/2017, Chi bộ phòng Tài Chính - Xây dựng và Chi bộ Xí nghiệp Bê tông C45 thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú là và Song Thương (Kế toán phòng Tài chính) và Vũ Văn Mạnh (Kế toán Xí nghiệp C45)

 

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục quy định của Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Hồ Việt - Bí thư Đảng ủy Công ty kiêm Chủ tịch HĐQT đã trao quyết định kết nạp và giao nhiệm vụ cho hai đảng viên mới; đồng thời phân công các  đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ hai đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Đồng chí Vũ Hồ Việt trao Quyết Định cho Đồng chí Song Thương (Kế toán viên phòng Tài chính)

 

Đồng chí Vũ Hồ Việt trao Quyết Định cho Đồng chí Vũ Văn Mạnh (Kế toán viên Xí nghiệp C45)

 

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng bộ kiêm Giám đốc Công ty phát biểu chúc mừng hai đảng viên mới và căn dặn Đảng viên cần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức chính trị và chuyên môn; thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên…góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng bộ kiêm Giám đốc Công ty căn dặn 02 đồng chí Đảng viên mới kết nạp

 

Từ giờ phút thiêng liêng này, được vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hai đảng viên mới đều cảm thấy tự hào và quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,…

 

Đồng chí Song Thương đọc diễn văn Tuyên thệ Đảng

 

Đồng chí Vũ Văn Mạnh đọc diễn văn Tuyên thệ Đảng

 

Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú của Chi bộ Khối các Phòng/Xí nghiệp là động lực cho các quần chúng ưu tú khác tiếp tục phấn đấu noi theo, đó cũng chính là một trong những tiêu chí hàng đầu mà Nghị quyết của Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, đặt ra với mong muốn ngày càng có nhiều quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới; giáo dục, giúp đỡ, tạo môi trường thuận lợi để Đảng viên  phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức, được nhận Thẻ Đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân Đảng viên nói riêng. Với việc kết nạp thêm hai đảng viên mới đã góp phần tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng./.

 

Đồng chí Vũ Hồ Việt chụp ảnh với Chi bộ Tài chính - Xây dựng

 

Đồng chí Vũ Hồ Việt chụp ảnh với Chi bộ Xí nghiệp Bê tông C45

 

Đồng chí Nguyễn Bích Hường (Bí thư Chi bộ Tài chính - Xây dựng) và Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng (Bí thư Chi bộ Xí nghiệp C45) chụp với 02 Đồng chí Đảng viên mới

 

Đồng chí Vũ Hồ Việt - Bí thư Đảng ủy chụp lưu niệm với 02 Chi bộ

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG