ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2017 - 2022

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2017 - 2022

12/10/2017

CÁC TRẬN ĐẤU GIỮA CMC VÀ CÁC ĐỐI THỦ

CÁC TRẬN ĐẤU GIỮA CMC VÀ CÁC ĐỐI THỦ

05/10/2017

LỄ KHAI MẠC GIAO LƯU BÓNG ĐÁ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP NĂM 2017

LỄ KHAI MẠC GIAO LƯU BÓNG ĐÁ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP NĂM 2017

04/10/2017

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

16/05/2017

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022