Khu đô thị Làng Quốc tế Thăng Long

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

1/ Công trình: Biệt thự Làng Quốc tế Thăng Long

Quy mô: Xây dựng Nhà khung Bê tông Cốt thép 3 tầng

Giá trị: 1,4 tỷ đồng

Địa điểm: Cầu Giấy - Hà Nội

Khởi công: 04/2000 - Hoàn thành: 10/2000

 

2/ Công trình: Chung cư 11 tầng B3D Làng Quốc tế Thăng Long

Quy mô: Xây dựng Nhà khung Bê tông Cốt thép 11 tầng

Giá trị: 5,044 tỷ đồng

Địa điểm: Cầu Giấy - Hà Nội

Khởi công: 04/2002 - Hoàn thành: 11/2002

 

3/ Công trình: Chung cư 11 tầng B3D Làng Quốc tế Thăng Long

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Giá trị: 1,7 tỷ đồng

Địa điểm: Cầu Giấy - Hà Nội

Khởi công: 04/2002 - Hoàn thành: 11/2002

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 4

Hạng mục: Cọc đại trà - Tổ hợp nhà ở đa năng 28 tầng Làng Quốc tế Thăng Long

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Quy mô: 3.000 m3

Khởi công: 03/2007 - Hoàn thành: 07/2007

Địa điểm: Cầu Giấy - Hà Nội

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP

Hạng mục: Cọc khoan nhồi, cọc banet và tường vây - Tổ hợp nhà đa năng 28 tầng - Làng Quốc tế Thăng Long 

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Quy mô: 4.000 m3

Khởi công: 03/2007 - Hoàn thành: 07/2007

Địa điểm: Cầu Giấy - Hà Nội

Dự án khác

Dự án CityLand Park Hills

Dự án CityLand Park Hills

Khởi công: từ 12/2018

Tiến độ: Đang thi công

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Khởi công: 08/2002

Hoàn thành: 09/2003

Dự án Việt Đức Complex

Dự án Việt Đức Complex

Tổng thầu thi công xây lắp

Khởi công: 12/2015

 

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Khởi công: 06/2011

Hoàn thành: 07/2002

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức