CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG
Thứ tư,  24 - 05 - 2017
Danh mục
Video
Thống kê truy cập
Lượt truy cập :   2777
Số người online :   2
 

Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng. Tiền thân của công ty là Công ty cung ứng vật tư vận tải được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 1982. Năm 1993 công ty được thành lập lại theo Quyết định số 143A/BXD-TCLĐ ngày 26 tháng 3 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Năm 2004, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 1693/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty là một đơn vị có bề dày truyền thống trong lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm và xây dựng công trình... Nội thất

Xem tiếp
 
 
TỜ TRÌNH
2:17 AM | 28/05/2016

Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

TỜ TRÌNH
2:15 AM | 28/05/2016

Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CMC

THÔNG BÁO
6:38 PM | 20/05/2016

Bổ sung nội dung vào chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

DỰ THẢO
6:29 PM | 20/05/2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

DỰ THẢO
6:26 PM | 20/05/2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
1:37 AM | 16/05/2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

12 3 4 5 > >>
Trang chủ | Liên hệ | Top
Copyright © 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG
Địa chỉ : Số 145 Đốc Ngữ - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại : (84) 4.3761.6749  -  Fax : (84) 4.3832.6183
Email : cmcjsc.vn@gmail.com  -   Website : http://cmcjsc.vn
Designed by 3TS.VN