ĐHĐCĐ Thường Niên 2019

Tải về
Xem chi tiết

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

12:00 SA | 12/04/2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

12:00 SA | 12/04/2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

12:00 SA | 12/04/2019
Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức