ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 26/04/2019, tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - số 01 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Đại hội cổ đông CMC có sự tham gia của 77 cổ đông, đại diện cho 93,51% cổ phần có quyền biểu quyết

Đến tham dự chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng có các vị đại biểu khách quý của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, Công ty CIE1 các Quý vị Cổ đông khác.

Ông Nguyễn Minh Cương (trái) - Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc  Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng phòng HCTH thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông

Bà Đinh Huyền Trang - Kế toán trưởng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy Chế Làm Việc

Thay mặt Ban điều hành, ông Lê Quốc Tuấn – Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2018. 

Ông Vũ Hồ Việt – Chủ tịch HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2019)  và phương hướng phát triển nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)

Bà Đặng Anh Mỹ – Trưởng BKS đã báo cáo kết quả hoạt động của BKS

Ông Nguyễn Minh Cương - Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc  Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP phát biểu

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019; các tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ, phương án chia cổ tức năm 2018, dự kiến năm 2019; sửa đổi điều lệ Công ty,…Đại hội đồng cổ đông đều lạc quan và tin tưởng vào mục tiêu HĐQT đưa ra: nâng cao mạnh mẽ tầm vóc, sức mạnh của Công ty vào năm 2019
 
Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết
 
Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)
Ban kiểm phiếu kiểm tra các Phiếu biểu quyết
Bà Song Thương đọc kết quả kiểm phiếu quyết
Ông Trần Quang Sơn - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội
 
Đại hội đã thống nhất và thông qua bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 với 5 thành viên, kết quả như sau:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Lê Quốc Tuấn

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành

2. Ông Vũ Hồ Việt

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Hồ Tường Anh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT

4. Ông Đào Hồng Thanh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 04

5. Bà Đinh Thị Huyền Trang 

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

Đại hội đã thống nhất và thông qua bầu ra BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023 với 3 thành viên, kết quả như sau:

BAN KIỂM SOÁT

Bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thực - Ủy viên

Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Ủy viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023) RA MẮT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Ông Vũ Hồ Việt đại diện cho các Cổ đông trao tặng hoa chúc mừng Ông Lê Quốc Tuấn - Tân Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)

Ông Lê Quốc Tuấn - Tân Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) kiêm Giám đốc Điều hành trao tặng hoa cho ông Vũ Hồ Việt - Cựu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2019)

Và một số hình ảnh khác

 

 
 
 
 

 

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG