Chung cư Megastar Dominium C2 Xuân Đỉnh

1/ Công trình: Cọc khoan nhồi; Móng và 2 hầng hầm

Giá trị: 19,967 tỷ đồng

Địa điểm: Từ Liêm - Hà Nội

Khởi công: 08/2010 - Hoàn thành: 12/2010

 

2/ Cung cấp bê tông thương phẩm

Giá trị: 3,15 tỷ đồng

Địa điểm: Từ Liêm - Hà Nội

Khởi công: 08/2010 - Hoàn thành: 12/2010

Dự án khác

Dự án CityLand Park Hills

Dự án CityLand Park Hills

Khởi công: từ 12/2018

Tiến độ: Đang thi công

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an

Khởi công: 08/2002

Hoàn thành: 09/2003

Dự án Việt Đức Complex

Dự án Việt Đức Complex

Tổng thầu thi công xây lắp

Khởi công: 12/2015

 

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Khởi công: 06/2011

Hoàn thành: 07/2002

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức