Ban QLDA Tổng Công ty Đường Sông miền Bắc

1/ Công trình: Gói thầu số 02 - Dự án nâng cấp Cảng Bến Ngọc

Quy mô: Nhà Công nghiệp khung thép, sân bãi, đường giao thông

Giá trị: 6,868 tỷ đồng

Địa điểm: Kỳ Sơn - Hòa Bình

Khởi công: 12/2005 - Hoàn thành: 12/2006

Dự án khác

Ban QLDA “PTNT Tổng hợp, Giảm nghèo tỉnh Phú Thọ”

Ban QLDA “PTNT Tổng hợp, Giảm nghèo tỉnh Phú Thọ”

Xây dựng Hệ thống Thủy lợi tại xã Đồng Sơn và xã Lương Nha

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Dự án ĐTXD công trình trạm bơm Hùng Thắng

Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức