Ban QLDA Xây dựng huyện Hiệp Hòa

Ban QLDA Xây dựng huyện Hiệp Hòa

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Huyện Hiệp Hòa -  Bắc Giang

Cảng Hà Nội

Cảng Hà Nội

Dự án: Đầu tư nâng cấp tuyến đường trước bến Cảng Hà Nội

UBND Phường Phú Thượng - Tây Hồ

UBND Phường Phú Thượng - Tây Hồ

Cải tạo, kè ao cá Bác Hồ - Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ

Ban QLDA Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

Ban QLDA Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

Đầu tư Xây dựng cải tạo và mở rộng Trường THPT Phan Đình Phùng, Trường THPT Ngô Thì...

Ban Điều hành Dự án GDTH cho Trẻ em có HCKK Sơn La

Ban Điều hành Dự án GDTH cho Trẻ em có HCKK Sơn La

Xây dựng các Trường Tiểu học tỉnh Sơn La từ năm 2005 đến năm 2010

Trường Cao Đẳng Thống Kê Bắc Ninh

Trường Cao Đẳng Thống Kê Bắc Ninh

Xây dựng Nhà giảng đường, trung tâm tư liệu, thư viện

Trường Quốc Tế Việt - Úc

Trường Quốc Tế Việt - Úc

Xây dựng: Nhà hiệu bộ, Nhà học, Nhà Ký túc xá

Trường THCS Đồng Mỏ - Lạng Sơn

Trường THCS Đồng Mỏ - Lạng Sơn

Xây dựng Trường THCS Đồng Mỏ -  Chi Lăng - Lạng Sơn