Ban QLDA Huyện Từ Liêm

Ban QLDA Huyện Từ Liêm

San nền chuẩn bị Mặt bằng thi công

Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh

Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh

Thi công đất Gói thầu Đ13 Km248-Km258 

UBND Tỉnh Quảng Ninh

UBND Tỉnh Quảng Ninh

San lấp mặt bằng tại khu vực xã Hùng Thắng tỉnh Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp APP

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp APP

Nhà máy in và sản xuất bao bì, Hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và các công trình...

Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE

Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE

Thi công Trụ sở Văn phòng và Phá dỡ công trình cũ Dự án: Viet Duc Complex

Ban QLDA Xây dựng huyện Hiệp Hòa

Ban QLDA Xây dựng huyện Hiệp Hòa

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Huyện Hiệp Hòa -  Bắc Giang

Khu Đô thị Linh Đàm

Khu Đô thị Linh Đàm

Xây dựng và Cung cấp Bê tông cho Chung cư Nơ 10; San nền, đường khu đô thị mới Linh Đàm

Công ty Xăng dầu Khu vực 1

Công ty Xăng dầu Khu vực 1

Chia nhiều giai đoạn, bắt đầu từ Tháng 09/2004 đến Tháng 07/2011