Chung cư Megastar Dominium C2 Xuân Đỉnh

Chung cư Megastar Dominium C2 Xuân Đỉnh

Xây dựng và Cung cấp Bê tông thương phẩm

Khu đô thị Làng Quốc tế Thăng Long

Khu đô thị Làng Quốc tế Thăng Long

Biệt thự: Hoàn thành 10/2000

Chung cư: Hoàn thành 11/2002

Ga T1 Sân bay Nội Bài

Ga T1 Sân bay Nội Bài

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh