Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai

Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Khu đô thị Nam Trung Yên

Khu đô thị Nam Trung Yên

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Khu Liên hợp Thể thao Quốc Gia

Khu Liên hợp Thể thao Quốc Gia

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Nhà máy Xi măng Vicem Tam Điệp

Nhà máy Xi măng Vicem Tam Điệp

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Nhà máy ô tô VEAM

Nhà máy ô tô VEAM

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Khu Đô thị Linh Đàm

Khu Đô thị Linh Đàm

Xây dựng và Cung cấp Bê tông cho Chung cư Nơ 10; San nền, đường khu đô thị mới Linh Đàm