Nhà máy Nhiệt điện Hà Khánh

Nhà máy Nhiệt điện Hà Khánh

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34
Nhà máy ô tô FORD Hải Dương

Nhà máy ô tô FORD Hải Dương

1/ Xây dựng Nhà máy sản xuất

2/ Cung cấp Bê tông thương phẩm

Khách sạn Daewoo Hà Nội

Khách sạn Daewoo Hà Nội

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE

Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE

Thi công Trụ sở Văn phòng và Phá dỡ công trình cũ Dự án: Viet Duc Complex

Khách sạn Sheraton Hà Nội

Khách sạn Sheraton Hà Nội

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Hà Nội Tower Hai Bà Trưng

Hà Nội Tower Hai Bà Trưng

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

1/ Cung cấp Bê tông thương phầm

2/ Xây dựng Công trình Công nghiệp