Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương

Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương

Cọc khoan nhồi - Viện huyết học - Truyền máu Trung Ương

Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng
Nhà máy Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Nhà máy Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Nhà máy Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Khu căn hộ Candle Hotel Residence

Khu căn hộ Candle Hotel Residence

Cung cấp Bê tông thương phẩm

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Quỳnh

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Quỳnh

Khu nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân La

Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng - TDC 11

Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng - TDC 11

Dự án tổ chức triển khai phát triển thương mại điện tử Hà Nội 

Hapulico Complex Nguyễn Huy Tưởng

Hapulico Complex Nguyễn Huy Tưởng

Tổ hợp Thương mại Hapulico Complex

Viện Khoa học và đo đạc Bản đồ

Viện Khoa học và đo đạc Bản đồ

Nhà làm việc Viện khoa học đo đạc và bản đồ