LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2021

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2021

12/01/2021

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2020

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2020

10/06/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

25/05/2020

LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM, 40 NĂM TUỔI ĐẢNG

LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM, 40 NĂM TUỔI ĐẢNG

07/11/2018

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2017

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2017

01/11/2017

LỄ BẾ MẠC GIẢI GIAO LƯU BÓNG ĐÁ TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP NĂM 2017

LỄ BẾ MẠC GIẢI GIAO LƯU BÓNG ĐÁ TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP NĂM 2017

13/10/2017