CÔNG ĐOÀN CMC TỔ CHỨC THAM QUAN, NGHỈ DƯỠNG CHO CBCNV

CÔNG ĐOÀN CMC TỔ CHỨC THAM QUAN, NGHỈ DƯỠNG CHO CBCNV

16/06/2017

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN LÊ TRUNG

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN LÊ TRUNG

24/05/2017

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

16/05/2017

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

CHUYẾN DU XUÂN ĐẦU NĂM MỚI CỦA CBCNV CMC

CHUYẾN DU XUÂN ĐẦU NĂM MỚI CỦA CBCNV CMC

16/02/2017

LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017

LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017

23/01/2017

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2017

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2017

27/12/2016